Když ledviny vypoví svou funkci, člověku nezbývá příliš mnoho času. Pokud urychleně nezakročíte, zbude vám jen několik dnů života. Bez nefunkčních ledvin se totiž žít nedá. Naštěstí tu máme dialýzu, která dokáže v jistém smyslu ledviny nahradit.
Dialýzy je nejčastěji potřeba, když došlo k selhání ledvin. Jde o moment, kdy funkčnost ledvin poklesne pod 10%.

Úkol dialýzy

Dialýza se snaží udržet tělo v určité rovnováze. Z těla odstraňuje odpadové látky, přebytečnou sůl a vodu. Udržuje v krvi bezpečnou hladinu chemických látek. Pomáhá rovněž korigovat krevní tlak. V současné době známe dva druhy dialýzy, – peritoneální ( ta může být i domácí) dialýza a klasická hemodialýza.

Jak funguje klasická hemodialýza?

Hemodialýza se provádí ambulantně ve specializovaném středisku. Dialýza funguje na principu poloprustné membrány. Pacientovi, který přijde na dialýzu, nejprve hadičkami vyvedou krev do speciálního přístroje, v němž je krev oddělena membránou od dialyzačního roztoku. Dialyzační roztok z krve stáhne škodliviny, minerály, sloučeniny i přebytečnou vodu a očištěnou krev hadičkami opět vrací zpět do těla. Dialýza trvá přibližně 4 hodiny a nemocní ji musí absolvovat cca 3x týdně.

Peritoneální dialýza

Filtrace krve se provádí přes výstelku břišní dutiny. I zde se užívá dialyzační roztok, jenž je napuštěn do dutiny břišní. Díky bohatému cévnímu řečišti v pobřišnici do něj mohou skrz cévní stěny volně přestupovat odpadní látky. Roztok se do břicha napouští stále zavedeným katetrem. Po nasycení látkami je zase z břicha vypuštěn a vyměněn za nový. S výměnou nemocnému může pomoci přístroj zvaný cycler. K výměně roztoku dochází v průběhu noci, a to 4x až 5x. Přes den pacient je obvykle bez roztoku, a proto není nucen jej měnit. Tato dialýza je známá i jako automatická. A její výhoda spočívá třeba i v tom, že nemocný může sportovat.

Domácí dialýza

Bohužel automatická peritoneální dialýza není zas až tak častá, více lidí má kontinuální peritoneální dialýzu (čili domácí dialýzu), při níž je nutné provést čištění 4x denně. Naštěstí však nejde o nic náročného, zvládnete to sami bez cizí asistence, ručně a během 30 minut.

Pro koho je peritoneální dialýza vhodná?

Tento typ dialýzy je vhodný pro soběstačné pacienty, kteří chtějí být nezávislí na zdravotnických zařízeních. Jde především o aktivně žijící lidi, kteří i přes svůj hendikep cestují a užívají života. Pokud máme vzít v úvahu indikaci, je tato dialýza vhodná pro všechny nemocné se slabým srdcem, nízkým krevním tlakem, u nichž není běžní dialýza doporučena a jejichž cévní systém je nevalný. Kontraindikací jsou stomie, polycystické ledviny, špatné hygienické návyky, neschopnost dobré spolupráce, nesoběstačnost, zánětlivé onemocnění střev.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.