Glomerulární filtrace, čili Glomerulal Rate = GFR je vyšetření ledvin, které se u onemocnění ledvin provádí zcela běžně. Popisuje rychlost průtoku filtrované tekutiny přes ledviny během jedné minuty. Glomerulární filtrace se mění s ohledem na věk, pohlaví a velikost těla. Funkce přitom klesá s věkem.


Výsledky testů se užívá k vylučování funkcí ledvin. Během jedné minuty ledvinami proteče 1200 ml krve, což představuje asi 660 ml plazmy. Za 24 hodin tak ledviny profiltrují na 180 litrů plazmy. Toto množství tekutiny ledviny následně přemění v 1-1,5 litru moči. Zbytek je zas vrácen zpět do oběhu.

Co jsou glomeruly

Glomeruly, ledvinová klubíčka, jsou základní funkční jednotkou ledvin, která má za úkol očistnou roli organizmu. Tělo zbavuje nepotřebných toxických látek, které z těla vypuzuje v podobě moči. V každé ledvině jich je asi 1 milion.

Co je glomerulární filtrace

Jde o běžné vyšetření, které se provádí při podezření na selhání ledvin, jejich selhávání anebo sníženou funkci. U těchto problémů se poměrně výrazně projeví pokles Glomerulární filtrace. Měření GFR je poměrně náročné a komplikované. Stav se zjišťuje podle látek, které se vylučují GFR a nejsou zpět vstřebávány. Vyšetření je založeno na měření kreatininu v moči za 24 hodin. Vyšetření spočívá ve sběru moči za 24 hodin. V poslední době se provádí čím dál častěji i testy na hladinu cystatinu C z krve, který rovněž prozradí, jaká je Glomerulární filtrace. Odběr kreatininu z krve není v tomhle ohledu přesnou hodnotou.

Historie GFR

Princip měření objevil v roce 1926 Rehberger, který usoudil, že je jí možno měřit na podkladě vylučovací látky, která prochází do glomerulárního filtrátu ve stejné koncentraci, jakou má v plazmě i v tubulech. Na základě tohoto srovnání, tehdy vytvořil předpoklad, že renální kreatinin clearance vyjadřije hodnotu GFR.

Normální hodnoty Glomerulární filtrace

Normální hodnoty se pohybují mezi 1,5 – 2 ml/s. Hodnoty pod 1 ml/l znamenají již postižení funkce ledvin. Hodnoty pod 0,25 jsou již velmi nedostatečné a nahromaděné látky už škodí organismu a vážně ho ohrožují. Tento stav se neobejde bez urychleného řešení, které spočívá v dialýze. Zcela přirozeně se tento stav zhoršuje v průběhu těhotenství. Výši výsledku ovlivňuje věk, hladina kreatininu v krvi, etnika, pohlaví, výšce a hmotnosti.

Jak se provádí?

Aby výsledky byly přesné a ničím nezkreslené, může vám lékař před vyšetřením nařídit vysadit všechny léky, které mohou ovlivnit výsledek testu. Jde především o antibiotika a léky na žaludeční kyseliny. Z potravy její hladinu zvyšují bílkoviny a aminokyseliny. GFR ovlivňuje i hyper a hypo glykémie, výška krevního tlaku, léky na tlak, snížení perfuze ledvin.

Stanovení glomerulární filtrace

Pro stanovení je zapotřebí získat poněkud komplikovaný výpočet objem plazmy, který se dokáže za určitou časovou jednotku úplně očistí od indikátorové látky. Vzorec má pak následující podobu:
Clkr (ml/s) = UxV/P

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.