Odhad Glomerulární filtrace

Glomerulární filtrace, čili Glomerulal Rate = GFR je vyšetření ledvin, které se u onemocnění ledvin provádí zcela běžně. Popisuje rychlost průtoku filtrované tekutiny přes ledviny během jedné minuty. Glomerulární filtrace se mění s ohledem na věk, pohlaví a velikost těla. Funkce přitom klesá s věkem. Výsledky testů se užívá k vylučování funkcí ledvin. Během jedné minuty ledvinami proteče 1200 ml...

Celý článek