Selhání ledvin představuje neblahý zdravotní stav, při němž ledviny nejsou schopny z těla vyloučit z těla odpadní látky. Důsledkem toho se jedy v organismu hromadí a dochází k jeho otravě, což se vyznačuje poruchou homeostázy, zadržováním vody, snížení vylučování moči a vzniku otoků.


Selhání ledvin je možno rozdělit na akutní a chronické, každé z nich se vyznačuje svými specifickými příznaky a projevy.

Akutní selhání ledvin

K akutnímu selhání ledvin dochází náhle, během několika hodin nebo několika málo dnů. Tento stav se objevuje velmi často u lidí, kteří jsou hospitalizováni nebo kriticky nemocných lidí potřebující intenzivní péči. Akutní selhání ledvin se může stát fatálním. Není je možno zvládnout bez péče lékaře, natož vez hospitalizace a urgentní péče. Výhodou tohoto stavu je možnost stav zvrátit a selhání ledvin zastavit a zachránit.

Příznaky

U akutního selhání ledvin dochází k snížení tvorby moči, až k jejímu úplnému zastavení. Díky tomu dochází k zadržování tekutin, což doprovází otoky nohou, kotníků a chodidel. Nemocného trápí ospalost, dušnost, únava, zmatek, nevolnost, bolest na hrudi, vysoký krevní tlak a nemocný může upadnout do kómatu.

Příčiny vzniku

Za vznikem akutního selhání ledvin může selhání jater, infekce, velká ztráta krve, infarkt, těžké popáleniny, těžká dehydratace, srdeční onemocnění, užívání nesteroidních antirevmatik a závažné alergické reakce. Náhle je může poškodit i lupus, rozsáhlá glomerulonefritida, krevní sraženiny, infekce, mnohočetný myelom, vaskulitida, toxiny a kupříkladu i trombotická trombocytopenická purpura. Akutní selhání ledvin může způsobit i zablokování moči v ledvinách a k tomu dochází z důvodu rakoviny močového měchýře, děložního hrdla, prostaty nebo tlustého střeva. Způsobit to rovněž mohou ledvinové kameny, zvětšení prostaty, krevní sraženiny v močových cestách a poškození nervů, řídících močový měchýř.

Léčba akutního selhání

Úspěšná léčba se neobejde bez hospitalizace. Základem léčby je vyřešit příčinu, která selhání ledvin způsobila. Důležitým prvkem je dialýza, která pomůže odstranit toxiny z krve, dokáže i stáhnout přebytek tekutin. V tom jí mohou pomoci diuretika a také i léky regulující výšku krevního tlaku. Nezbytné je i vyvážit homeostázu, tedy metabolismus tekutin, draslíku a vápníku. Cílem je proces zcela zastavit a vyléčit.

Chronické selhání ledvin

Chronické selhání ledvin představuje stav, kdy postupně ledviny ztráceli svou funkci, až ji mají nižší než 10%. Tento děj přitom probíhal pozvolna po dobu několika let. V případě tohoto selhání nemocnému nezbude nakonec nic jiného, než aby nastoupil na dialýzu anebo mu byla transplantována jiná ledvina. Přičemž transplantace od příbuzného představuje v současnosti tou nejlepší léčbou daného problému.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.